CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ THƯƠNG MẠI M&E

Liên hệ

M & E LẠNH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI.

Địa chỉ: Số 10, Lane 357 – Tam Trinh, Hoàng Mai District, Hanoi.

Điện thoại: + 84-4 3632 1295 Fax: + 84-4 3632 1297

Email: info@megroup.vn

Website: www.megroup.vn